Login Facebook Linkedin

Ondanks dat Redegeld De Ree Administratie- en Belastingadviseurs de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen
dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdictie dan Nederland.

De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Voor advies raden wij u aan altijd contact met ons
op te nemen
.

Redegeld De Ree Administratie- en Belastingadviseurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. Redegeld De Ree Administratie- en Belastingadviseurs aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voorvloeit uit of

 

samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

De website van Redegeld De Ree Administratie- en Belastingadviseurs kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Redegeld De Ree Administratie- en Belastingadviseurs worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Redegeld De Ree Administratie- en Belastingadviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet- commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Redegeld De Ree Administratie- en Belastingadviseurs.