Login Facebook Linkedin

Diensten particulier

Aangiften inkomstenbelasting
Vele belastingplichtigen ondervinden problemen met het
invullen van hun aangifte inkomstenbelasting. Redegeld
De Ree haalt het maximale rendement uit uw aangifte door naast haar kennis ook geavanceerde fiscale programmatuur
toe te passen.

Aangiften erfbelasting
Een aangifte erfbelasting is bijzonder ingewikkeld en geldt
als de lastigste aangifte die de belastingdienst ooit in het
leven heeft geroepen. Wij adviseren dan ook stellig om deze aangifte aan professionals over te laten. De belasting- adviseurs van Redegeld De Ree hebben ruime ervaring in de behandeling van aangiften erfbelasting en helpen u snel en efficiënt met het invullen van de formulieren.

 

 

Aangiften schenkingsrecht, estate-planning
Bij ouderen bestaat veelal de wens hun vermogen geheel
of gedeeltelijk over te dragen aan hun kinderen teneinde toekomstige successierechten te vermijden. Hiertoe bestaan vele mogelijkheden en wij kunnen u hier goed over adviseren.

Assurantiën
In de praktijk blijkt dat veel mensen onder- of juist oververzekerd zijn. Wij raden dan ook aan, om uw verzekeringsportefeuille eens in de vijf jaar grondig tegen het licht te houden. Omdat Redegeld De Ree zelf niet in assurantiën bemiddelt, werken wij hierbij nauw samen met
met John Alberts Financieel Advies te Wilnis, waarbij
u gewaarborgd bent van een deskundig advies.
Diensten ondernemer

Verzorgen gehele of gedeeltelijke financiële administratie
Iedere ondernemer is wettelijk verplicht een boekhouding
van zijn onderneming bij te houden. Wij kunnen dit op een efficiënte en rendabele manier voor u verzorgen. Hiervoor gebruiken wij het internet boekhoudprogramma Exactonline (www.exactonline.nl). Omdat accuratesse, snelheid en efficiency ons doel is, maken wij bij de verwerking van uw administratie gebruik van digitaal inlezen van bankmutaties.
Na verwerking van uw administratie verzenden wij auto-
matisch een elektronische aangifte omzetbelasting naar de belastingdienst. Op deze manier heeft u zelf geen omkijken meer naar uw aangifte en weet u zeker dat het goed gebeurt.

Voordelen van boekhouden via internet:
Administratie checken of bijwerken ongeacht tijd of plaats
Gegarandeerde back-ups van uw administratie
Directe informatie-uitwisseling
Vaste kosten voor uw softwaretoepassingen

Loonadministratie en aangiften loonheffing
Door de uitgebreide regelgeving van overheidsinstellingen is
het voor de meeste ondernemers ondoenlijk om zelf een loonadministratie te voeren. Onze gespecialiseerde loonadministrateur verwerkt de loonadministraties van bijna
alle bedrijfstakken. Om ook hier een snelle efficiente verwerking te realiseren, maken wij naast het traditionele verwerking, ook gebruik van SalarOnline. Hiermee kunnen wij de salarismutaties van klanten direct inlezen en worden de loonstroken digitaal naar u of uw medewerkers verzonden.

 

.

 

 

 

Samenstellen jaarrekening en tussentijdse rapportages
Redegeld De Ree stelt op basis van uw financiële administratie een heldere en overzichtelijke jaarrekening samen (balans en winst- en verliesrekening). De eind-
resultaten verwerken wij vervolgens in de winstaangifte of aangifte vennootschapsbelasting. U bent niet geïnteres-
seerd in het verleden maar des te meer in het heden.
Het verleden biedt namelijk weinig tot geen informatie voor beslissingen die nu genomen moeten worden. U kunt er daarom voor kiezen om ons tussentijdse cijfers te laten vervaardigen per maand, per kwartaal of per halfjaar.

Startende Ondernemer
Elke startende ondernemer krijgt een grote hoeveelheid informatie te verwerken en vele formulieren in te vullen. Redegeld De Ree helpt u in het zadel met alle voorkomende startersperikelen zoals aanvraag Kvk-nummer, BTW-nummer Belastingdienst, keuze ondernemingsvorm en het opzetten van een administratie. Wij kunnen u hierbij begeleiden.

Overeenkomsten
Redegeld De Ree kan de meest gangbare overeen-
komsten opstellen en laten toetsen, door de met haar samenwerkende juristen van Kantoor Mr. van Zijl (www.kantoormrvanzijl.nl).